Zeker en Mobiel Logo

Riolering

Het Riool

Het riool, oftewel de riolering is een stelsel van buizen dat onder de grond loopt. Het riool zorgt ervoor dat afvalwater en overtallig regenwater in dorpen en steden netjes wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het riool in Nederland

Van alle bewoners in Nederland is ruim 99% aangesloten op de riolering. Het Nederlandse rioleringstelsel telt op dit moment meer dan 100.000 kilometer aan pijpen en buizen. De waarde hiervan wordt geschat op ongeveer 60 miljard euro. De reden waarom er zoveel geld aan zoiets als riolering wordt uitgegeven is eigenlijk heel simpel. Mensen gebruiken water voor heel veel verschillende dingen, onder andere om zich te wassen, te drinken, het toilet door te spoelen of om de afwas te doen. Om te zorgen voor een goede hygiëne en om te voorkomen dat het oppervlakte water te veel vervuild, is een goede riolering erg belangrijk.

Afvalwater

Om te voorkomen dat dit afvalwater weer terecht komt in het oppervlaktewater zoals meren en rivieren moet het worden afgevoerd. Hiervoor is er riolering. Om het milieu niet te belasten wordt het afvalwater van huizen, bedrijven enz. via het riool afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het water gezuiverd alvorens het weer terug in het oppervlaktewater geloosd wordt.